В количката имате 0 артикула на стойност 0.00 RUBпреглед и поръчка
Нямате продукти, добавени в пазарската Ви количка

Как правильно выбрать наиболее подходящий электромагнитный клапан для нашей системы?

Когато трябва да подберете електромагнитен вентил за дадена инсталация, Вие трябва да се съобразите с някои важни особености, свързани, както със самата инсталация, а също и с принципа на работа на различните вентили. Това е така, защото различните типове вентили работят при различни условия и с различни технически параметри.

  Първото важно условие, което Ви дава първоначална информация за избор на вентил е диаметърът на инсталацията, към която ще бъде монтиран той. Най-често тя е тръбна и се измерва в цолове. Ако инсталацията е един цол (1”) - това означава, че вътрешното сечение на тръбите е със светъл отвор приблизително 24 милиметра (ако тръбите са стандартни). Дебитът на тази инсталация ще се определя от това сечение и налягането, което действа в нея. Повечето хора смятат, че когато размерът на инсталация е уточнен, това е достатъчно условие да се подбере електромагнитен вентил, който да отговаря по присъединителни размери на инсталацията. Това би било така, ако при всеки електромагнитен вентил присъединителните му отвори отговарят на неговия светъл отвор/условен диаметър (Dy). На практика обаче, това не е така. Много от предлаганите на пазара електромагнитни вентили не отговарят на това условие. Ако електромагнитен вентил е с присъединителни размери 1 цол, а неговия условен диаметър е 15 милиметра, то той въобще не би отговорил на нуждите на едноцолова инсталация. Моментално би понижил нейния дебит - почти двойно. Със същия успех можете да монтирате електромагнитен вентил 1/2 цола (който е значително по-евтин), като за целта ще трябва да си закупите само два броя муфа/преходник от 1 цол към 1/2 цола.

Именно затова е особено важно при избор на електромагнитен вентил да обърнете внимание дали присъединителните му отвори отговарят на неговия условен диаметър(Dy). В техническата документация на всеки вентил трябва да се съдържа тази информация. В таблица 1 може да се ориентирате, какъв би трябвало да бъде приблизителният условният диаметър на вентилите в зависимост от техните присъединителни размери.

 Таблица 1 

                                                                               

  Като уточнение може да се каже, че при нашите електромагнитни вентили най-точно това съотношение е спазено при индиректните (диафрагмени) вентили. При директните вентили предназначени за сравнително по-високи работни налягания присъединителните размери в повечето случаи не отговарят на условния диаметър на вентила.

Пример: Електромагнитен вентил с присъединителни размери ¼ цола с условен диаметър (Dy) 2 милиметра. В този случай вентилът е предназначен за инсталация с малък дебит, а присъединителните отвори са подбрани с цел лесен монтаж чрез стандартна арматура.

  Друго условие при избор на електромагнитен вентил е неговата пропускателна способност (Kv). В този случай вентилът не се подбира по присъединителните му размери, а по дебитът флуид, който трябва да премине през него. Когато се знае количеството флуид, което ще преминава през инсталацията за определено време и при определено налягане, ние лесно можем да подберем правилния електромагнитен вентил, като сравним неговата пропускателна способност с тази, която ни е необходима. Най-често тя се измерва в м3/час или литри/минута. Фирмата - производител на електромагнитни вентили е необходимо на видно място в техническата документация да отбележи пропускателната способност на всеки отделен вентил, както и методът, по който е измерена тя. Изисквайте тази информация от търговеца!

  Типът на вентилът е другото важно условие, с което трябва да се съобразите при избора си. Типовете вентили са два – нормално затворени (НЗ) или нормално отворени (НО). Какво означава всяко от тези определения?

Означава работното положение на вентила при отсъствие на електрически сигнал.

При НЗ вентили, след монтирането им в системата, те спират протичането на флуид след тях. В това си положение те изпълняват функцията „затворен“ без да им е необходима електроенергия. Чак след подаване на електрически сигнал на бобината, вентилът се отваря и пропуска флуида. Това положение „отворен“ ще продължи до момента, до който бъде преустановено подаването на електроенергия. Тук отваряме една скоба и обясняваме малко повече за бобината. Обръщайте внимание на техническата информация за бобината. Ако на нея има означение ЕD 100% това означава, че бобината може да бъде постоянно включена.При НО вентили след монтирането им в инсталацията те нормално ще пропускат флуид през тях. Когато им се подаде електрически сигнал - ще затворят системата.При избор на тип вентил - НЗ или НО трябва да се прецени времето, в което вентилът ще работи при подадено напрежение (от икономическа гледна точка), както и в какво положение трябва да остане вентилът при евентуално непредвидено спиране на електрическото захранване. Тези, както и много други фактори влияят при избора на тип вентил.

  Друго важно изискване при подбор на електромагнитен вентил е работното налягане, на което ще бъде подложен той. Това е показател, с който трябва да се съобрази главно търговецът, предлагащ вентила. За клиента е важно да знае дали той ще работи или не на определеното налягане.Като принцип на работа, болшинството от предлаганите на пазара електромагнитни вентили, се делят основно на две групи – директни или индиректни – някои производители ги наричат - диафрагмени (поради факта, че затварянето се осъществява чрез „диафрагмата“ или мембрана) . Разбира се има и много други наименования и типове на различните видове вентили, но основното, което ги дели, е че при едните не е необходимо налягане в системата и те могат да работят от 0 бара, а за другите е необходимо определено налягане в системата. Това изискване за минимално налягане се дава в техническата документация на вентила и то е задължително условие за нормалното му функциониране. Не забравяйте да уточните това още в самото начало на разговора си с търговеца!

  Флуидът или течността, или газът, който ще преминава през инсталацията е друг важен показател, от който зависи подбора на електромагнитен вентил. Това, както и мястото, където ще бъде монтиран той, определят неговата степен на защита и вида материали, от които ще бъдат изработени неговите компоненти. При различните изпълнения вентилите могат да работят с газове или течности с определен вискозитет, при различни температури на флуида и околната среда, както и при различни други условия на експлоатация. В зависимост от агресивността на средата, където ще работи определен вентил, се определя, както материала за производство на корпуса му, вътрешните работни части, така и степента му на защита. Това е информация, с която задължително трябва да разполагате, за да може търговецът или производител на електромагнитни вентили да направи най-доброто предложение за Вашия случай. Запомнете, че колкото повече въпроси Ви се задават от Вашия консултант, толкова по- правилен избор ще може да направите!

  В повечето случаи, когато става въпрос за електромагнитен вентил, се приема, че той задължително трябва да е метален (най-често тялото на вентилът да е изработено от месинг). Това съвсем не е задължително. Когато няма специални изисквания към вентила, неговото тяло може да бъде изработено от по-евтини и лесни за обработка материали. В последните години, особено много се развиха и усъвършенстваха производствата на технически пластмаси. Създадоха се нови видове полимери, превъзхождащи по физико-механични показатели много от металите. Голяма част от производителите на електромагнитни вентили (в това число и ние) наложиха в своите производства техническите пластмаси, като основен продукт. При избора си на електромагнитен вентил може спокойно да заложите на корпус от технически полимер, ако той отговаря на изискванията и условията на инсталацията. Това несъмнено би бил икономически по-добрият вариант. Разбира се и производителят има значение, затова съблюдавайте вентилът да бъде придружен с всички задължителни документи и гаранции. Много често търговците привлечени от ниските цени закупуват и след това предлагат на пазара вентили без доказан произход и качество. Често етикетите в търговските обекти не отговарят на продукта, на който са поставени. Обръщайте внимание на целостта на оригиналната опаковка, на всички придружаващи документи ясно да личи фирмата-производител. Запомнете, че коректният производител няма от какво да се крие. Напротив, той иска неговото име да присъства на колкото се може повече места – това е една добра реклама! Ако името на производителя се крие, липсва или е поставено някъде незабележимо в документацията, това трябва да бъде за Вас знак за ВНИМАНИЕ ! Помнете, че всеки производител е длъжен да предоставя информация за своите продукти. Всеки търговец може винаги да изиска от фирмата-производител, с която работи информацията, която Ви интересува.

  Последният показател, на който ще обърнем внимание в този материал е работното напрежение, на което ще работи електромагнитният вентил. Всеки електромагнитен вентил се управлява дистанционно чрез подаден електрически сигнал. Този сигнал променя работното положение на вентила. При избора си единственото условие, с което трябва да се съобразите е да знаете напрежението, което ще захрани бобината на вентила. В повечето случаи вентилите се окомплектоват с бобина от фирмата производител. Ако Ви се наложи да подмените бобина на вентил, подменете я с бобина на същият производител, на който е вентилът. Запомнете, че стандартни бобини за различни видове вентили НЯМА. Това, че вътрешните диаметри на различни бобини си съвпадат не означава, че те са еднакви. Всеки производител разработва своите електромагнити така, че те да са съобразени с управлението на конкретни вентили. От практиката се наблюдава, че различните фирми-производителки са намерили различно решение за управление на своите вентили. Бобината се състои от определен брой намотки, от проводник с определен диаметър, чрез който трябва да се създаде магнитно поле с определена мощност и то в точно определена зона, така че да въздейства върху управлението на вентила. Всички тези са стойности и параметри, които са много точно подбрани от производителя, така че да се постигне максимален ефект и надеждност при работа на вентила. Също така трябва да се има впредвид, че ако някой от тези стойности не са съобразени правилно, то бобината ще работи при критични условия; увеличена мощност, ще развива висока температура и т.н. Именно поради тези причини вентилът и бобината трябва да са от един и същ производител. Друг вариант би поставил качеството и сигурността на работа на вентила под съмнение, както и техническата му безопасност. Ако нямате възможност да се снабдите с бобина на същия производител, който е на вентила, най-доброто решение е подмяна на целия електромагнитен вентил. Затова избирайте фирма-производител, която лесно може да бъде намерена, предлага резервни части и след гаранционно обслужване на своите продукти.

Изисквайте възможно най-много информация от търговеца за производителя на вентила и бобината, информация за материалите, от които са произведени те, както и техническите им показатели! Не подценявайте материала, с който е капсулована бобината! Не купувайте бобини без етикет, маркировка и информация за производител! Практиката показва, че на пазара за пневматични и хидравлични компоненти присъстват голям брой бобини без задължителните обозначения, без производител, със съмнителен произход и качество. Ако закупите смесителна батерия с не добро качество най-лошото, което би Ви се случило е да се наводните (което разбира се съвсем не е добре), докато ако закупите бобина и я свържете към напрежение 220 V/50Hz и се укаже, че изолацията на корпуса не е изолация а проводник, това несъмнено може да коства нечий човешки живот.

От всичко написано до тук се надявам да съм Ви бил полезен в избора ви на електромагнитен вентил. Целта на тази статия не е рекламна и не цели да Ви накара да изберете точно нашите вентили – напротив, нашето желание е да Ви покажем, как да избирате и съпоставяте различните видове вентили в зависимост от тяхното приложение.

На пазара на електромагнитни вентили присъстват много търговци и фирми-производителки, които са коректни и отговорни към своите клиенти, фирми професионалисти с опит и традиции, с които е удоволствие и чест да се конкурираш, но присъстват също така и други. Затова задавайте въпроси и изисквайте точни отговори.

Екипът на ЗИТА РУСЕ

Тел. 082 820 512

Факс 082 820 510

Email: sales@zita-ruse.com / headoffice@zita-ruse.com

www.zita-ruse.com


05.05.2017

Коментари1Best Online Loans
(16.10.2018 в 18:43)
cash in minutes <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">checking account advance</a> credit loans guaranteed approval <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com/>no credit loans</a>
2Loans
(20.10.2018 в 18:36)
bad credit loans guaranteed approval <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">personal loan forms</a> credit loans guaranteed approval <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com/>poor credit loans</a>

Нов коментарВашето име :
Коментар :
Въведете кода :


« Назад към всички публикации