Висококачествен електромагнитен пневматичен разпределител произведен от алуминий.

Висока пропускателна способност.

Работен флуид: въздух.

Компактен дизайн.

Всички стандартни напрежения.