Обадете ни се

На разположение сме да отговорим на вашите запитвания

Пласмент:
Технически въпроси:

+359 887 209 715

djambazov@zita-ruse.com

Имейл
Продажби:

sales@zita-ruse.com

headoffice@zita-ruse.com

Адрес
гр. Русе, бул. Трети Март 58