В количката имате 0 артикула на стойност 0.00 лв.преглед и поръчка
Нямате продукти, добавени в пазарската Ви количка

Електромагнитен вентил (клапан) 0927203 Нормално затворен от технически полимер предназначен основно за вода / Indirect solenoid actuated diaphragm valve for water, normally closed made of technical polymer

55.68 лв.
Тип / Type:Нормално затворен / Normally closed
Присъединителен размер / Port size:G 1/2
Условен диаметър / Orifice:12,00 mm
Работно налягане / Working pressure:0,07 - 1,6 MPa
Материал на корпуса / Body material:Технически полимер / Technical polymer
Пропускателна способност / Kv value:1,700 куб.м/час (m³/h)
Температура на работния флуид / Temperature of the working fluid:от -10 до +80 °C
Брой посоки / Number of ways:2/2 пътен
Вид / Operation:Индиректен / Servo-operated (diaphragm)
Price in EURO(€)/piece (...V/DC):Ask for your offer
Price in EURO(€)/piece (...V/AC):Ask for your offer
Каталожен №: Каталожен №: ЕМВ 0927203 (G 1/2; Dy 12; 2/2 пътен) / Catalog №: ЕМВ 0927203

Български / English

Висококачествен електромагнитен вентил (клапан) с индиректно действие произведен от технически полимер. 

High quality indirect solenoid actuated diaphragm valve made of technical polymer designed mainly but not only for water.

Висока пропускателна способност.

High flow rate.

Работен флуид: вода, въздух, газ, нефтопродукти и др. 

Working fluids: water, air, gas, petrol products etc.

Лесна подмяна на електромагнита (бобината). 

Еasy coil replacement.

Компактен дизайн.

Compact design.

Вкички стандартни напрежения.

All standard voltages available.

Съгласно Българското законодателство (ЗДДС) всички цени обявени в български лева са с включен ДДС и важат за сделки извършени на територията на страната.

Съгласно Европейското законодателство (ДИРЕКТИВА 2006/112/ЕО НА СЪВЕТА)  всички цени обявени в EURO са данъчна основа на продукта без включен ДДС и важат за сделки извън страната, на територията на ЕС или трети държави извън митническата територия на Общността.

According to the Bulgarian legislation (VAT law) all prices announced in BGN include VAT (value added tax) and are valid for transactions made on the territory of the country.

According to European legislation (Council Directive 2006/112 / EC) all prices denominated in euro are the tax base of the product excluding VAT and apply to transactions outside the EU or third countries outside the customs territory of the Community.